Kamis, 03 Januari 2008

WARSO ENGGAL 2008 WONTEN KITHO SOLO

Dinten Seloso kolowingi kaleres tahun baru suryo kaping 1 Januari warso 2008, mbah Dar nembe wonten Surokarto Hadiningrat, saperlu nuweni kepenakkan ingkang nembe dados pinanganten inggih puniko Mas Ginjur alias tole Yan putranipun Dik mantri ingkang ongko kalih.Hiburanipun wonten pawiwahan puniko mboten sanes inggih organ soho campursari khas Solo, biduanipun kalih estri tur ....waduh...kempling saestu.Naliko biduan kekalih duet nembang "O...o.. kamu ketahuan pacaran lagi,...dengan si dia teman lamaku.." terus mikrofonnipun simbah ampil lajeng kaliyan jejogetan rame-rame,...simbah tumut nembang syairipun mekaten "Oo aku ketuaan jadi pacarmu, karena itu aku nggak berani terus menggodamu, lihat depanku ada istriku..." waaah poro tamu ingkang rawuh lajeng sami gumujeng, malah wonten ingkang ngacungaken jempolipun pratondo "kok wani yo wong ono bojone melu njoget".Lha kulo inggih wantun kemawon lha wong ngungkuri biduanipun, cobi menawi madep nyawang biduanipun lajeng ngungkuri estri kulo.......rak lajeng siyos mblaheni saestu!.O..o..... aku ora wani nglirik cah kuwi.....padahal ayuuuuu saestu biduanipun kolowau, nanging inggih lajeng emut sampun sepuh tur inggih sampun simbah.....(Keparengo kulo ngaturaken dialog imajiner antawisipun kulo kaliyan simbah buyut ingkang rinakit geguyonan ngemu suraos mekaten : pituture priyayi sepuh kuwi mengkene "heling...heling...yo nggeer...wis uzuur"...njur aku njawab dhewe mangkene "ning isih kuwowo ki mbah yut, mengko rak yo mubaziir ngono" banjur simbah Buyut duko karo ngendiko " pancene bocah saiki yen dikandani seneng mangsuli, tur golek benere dhewe"). Walaah..walah yen simbahe wae isih mengkene opo maneh gek putune yo.....
Nuwun sewu meniko namung gegojegan kemawon, menawi ing saleresipun kasumanggakaken panjenengan.
Horook.....

Tidak ada komentar: