Minggu, 06 Januari 2008

AL I'TIRAAF


• Duh Gusti Allah, kawulo mboten pantes lumebet wonten ing swargo paduko,
Nanging kawulo mboten kuwowo nampi bebendu benteripun latu neroko.
• Pramilo mugi kaparingono kawulo ampunan soho kinapus sedoyo dosa-dosa kawulo,
• Amargi sejatosipun panci namung paduko piyambak ingkang Moho Paring Pangampunan soho Moho Agung binathoro.

• Dosa-dosa kawulo sampun kados dene larakkan krikil wedhi ing sapinggiripun samudro,
• Pramilo mugi kaparingono kawulo ampunan saking Paduko, duh Gusti ingkang Moho Agung.
Sawetawis umur kawulo lumampah teras, soho samsoyo sudo ing saben dintenipun,
• Kamongko dosa-dosa kawulo ugi teras nambah, lajeng kados pundi anggen kawulo saged kuwowo nampi.

• Duh Gusti Allah, badan kawulo ingkang kebak maksiat puniko, sowan marak ing ngarso Paduko,
• Kanti raos ugi rumaos kebak dosa ingkang tanpo upami, pramilo kawulo nyuwun kanti sanget pinaringan pangapuro saking Paduko.
• Ananging menawi Paduko mboten rilo paring pangapuro, lajeng dumanteng sinten malih kawulo kedah nyuwun pangapuro saking dosa-dosa kawulo,
• Menawi Paduko paring pangapuro, panci sampun sak leresipun Paduko ingkang nyarirani piyambak, amargi inggih namung Paduko piyambak ingkang kagungan panguawaos paring kanugrahan pangapuro dumateng umat jejering manungso ingkang Paduko pilih soho kersaaken piyambak.

Astaghfirullah haladziim, duh Gusti Allah ingkang Moho Kinasih sarto Moho Tresno, pinaringono ampunan soho pangapuro dumateng sedoyo dosa ugi kalepatan kawulo.

Cijantoeng Tigo, suryo kaping 6 wulan Januari 2007 sesarengan suryo kaping 27 Dzulhijah 1428 H

Tidak ada komentar: