Kamis, 27 Desember 2007

PAMBUKOSowanipun blog puniko ing ngarso penjenengan mboten sanes namung nyadhong kawigatosan, kanti nyuwun palilah ing penggalih panjenengan sami, mugi kerso paring pangandikan lumantar seratan wonten blog puniko utawi lumantar serat elektronik/SUEL/e-Mail ; mbahjowo@yahoo.com.
Ngaturaken panuwun sakderengipun.
Katur kanti kinurmatan dumateng panjenengan sedoyo,
Jakarta, mungkasi tahun 2007 suryo kaping pitulikur wulan desember,

saking kulo
mBah Jowo.

3 komentar:

Anonim mengatakan...

Nuwun sewu mBah....bade matur menawi saged blog njenengan di link mawon kalih blog JOWO sanese. Kajenge rame ngoten tur nggih gayeng.
sangking kulo, tiyang peranakkan Bapak kalih simbok.

Anonim mengatakan...

Ceek angele ngomong boso kromo iku lo, biasae ngomong karo arek-arek iku pokoke ngerti ae.
tekok aku, cacakke dewe

mBAH DARSONO mengatakan...

Matur nuwun, paringanipun kawigatosan saking panjenenganipun :
1. "tiyang peranakkan"
2. "cacakke dewe"
Punopo wonten malih ingkang bade nyusulparing ular-ular?.
Sumonggo nyadhong dawuh.
Nuwun.
SimbahJowo.