Senin, 26 Mei 2008

JAMOE JOWO KUALITAS GLOBAL

Jamu Jawi saking ron-ronan soho rempah-rempah saking bumi Nuswantoro sejatosipun mujud-aken warisan saking leluhur kito, ingkang dipun leluri dening keluargo kraton Kasunanan Surokarto Hadiningrat.
Ing samangke jamu Jawi puniko sampun dados "primadona" ingkang katah dipun padosi poro wanito sulistyo saking monco negari. Pramilo peken herbal/jamu sak ndonya ing warso puniko nyandak US$ 15 milyar.

Waah,........kito kebagian rejeki lumantar ekspor jamu dumugi US$ 600 yuto, sami kalian Rp 5 triliun, ing warso 2007 kepengker lumantar Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia.
Tahun 2010 ing tembe dipun rekodoyo saged nggayuh wadeyan peken Internasional dumugi Rp 10 triliun. Walah..walah........Jamu Jawi sampun dumugi Amerika, Uni Eropa soho pedaleman Afrika lho.
Menawi panjenengan kepengin pirso, bab punopo ingkang ndadosaken cuwo amargi saged ngirangi kapitadosan saking njawi negari inggih puniko "jamu oplosan bahan kimia" ingkang ugi dipun label mawi ukoro Jamu. Kamomgko pangertosan jamu (ing samangke ugi kasebat herbal) puniko obat tradisional alami saking Nuswantoro.
Wonten malih negari lintu ingkang ndamel Jamu, nanging bahan herbal-ipun asal saking negari kito Nuswantoro, malah wonten Inggris dipun damel jamu ingkang herbal-ipun asal saking India, kamongko menawi ngangge herbal saking negari kito, kualitasipun saged langkung sae.

Panjenengan kepengin pirso pinten cacahipun "pengusaha Jamu" kito ?, mboten sekedik inggih dumugi 1.116 "pengusaha Jamu" ingkang gadah karyawan cacahipun ngantos 3000 tiyang.
Naliko alit, kulo sampun biyoso ngombe jamu cap Jago, ingkang dipun wade wonten Jalan Dhoho Kediri, malah menawi nembe wonten peken malem wadeyanipun ngangge iklan priyantun alit kados Mas Ucok Baba ingkang saged murugaken lariis maniiis.

Walah........waalaah.........

Tidak ada komentar: